56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór oferta na przygotowanie projektu budowlanego  dla potrzeb podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji położonej przy ulicy Ścieżka Szkolna 1-3 w Toruniu w związku z projektem likwidacji przepompowni ścieków. Warunki techniczne planowanej inwestycji, tj. przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjne dostępne w siedzibie spółdzielni przy ul. Długiej 21 w Toruniu.

Oferty należy składać do 28 lutego w siedzibie spółdzielni przy ul. Długiej 21 w Toruniu.