56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór ofert na badanie bilansu Spółdzielni za rok 2016 r.
Oferty można składać w siedzibie spółdzielni przy ulicy Długiej 21 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@metalchem.torun.pl, z dopiskiem: nabór ofert – badanie bilansu.
Termin składania ofert do 31 marca br.