56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zawiadamiamy o II terminie odczytu zużycia centralnego ogrzewania za sezon 2021-2022.

Dnia 04.08.2022 w godz. 16.30- 17.30 nastąpi dodatkowy odczyt z ciepłomierzy w budynku Sz. Chełmińska 160 A-K   (tel.do montera 695 202 230)

W przypadku nieudostępnienia lokali w wyznaczonym terminie  właściciel lokalu winien pilnie skontaktować się z firmą Brunpol ( tel. 56 659 91 40 )  w celu umówienia na odpłatny odczyt.

Przypominamy, że zgodnie z § 7 ” Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania  i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej  ” Metalchem” w Toruniu” w przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu jako podstawę do rozliczenia ciepła, firma rozliczeniowa BRUNPOL przyjmuje średnią zużycia ciepła w budynku przypadającą na m2 powierzchni mieszkania  powiększoną o współczynnik 2,5 .

Administracja SM”Metalchem”