56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Obrady Walnego Zgromadzenia... czytaj dalej

DYŻUR RADY NADROZCZEJ

Rada Nadzorcza SM „Metalchem” uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2017 r. (wtorek) w godz. 15 – 16 odbędzie się dyżur, który z ramienia Rady Nadzorczej pełnić będzie Pan Wiesław Naumowicz. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za... czytaj dalej

DODATEK MIESZKANIOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali... czytaj dalej

Informacja o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółdzielni przedstawia wyniki obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r.             Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016 r. zliczyło oddane głosy w wyborach do Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej... czytaj dalej

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Zarząd spółdzielni informuje o możliwości uczestniczenia członków spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „…Członek może uczestniczyć w wlanym zgromadzeniu przez... czytaj dalej

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 29 Statutu nr 7 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Metalchem zwołuje Walne Zgromadzenie członków spółdzielni na dzień 18 czerwca 2016 roku. Obowiązująca Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 14... czytaj dalej

OSTROŻNIE Z UMOWAMI !

Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach Zarząd spółdzielni zaalarmowany został bardzo dużą liczbą sygnałów osobistych, telefonicznych i e-mailowych od mieszkańców, informujących o intensywnej działalności handlowej, prowadzonej w naszych nieruchomościach przez osoby... czytaj dalej