56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Historia

Pomysł utworzenia własnej spółdzielni mieszkaniowej narodził się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu. Zakładano, iż możliwość otrzymania własnego lokum byłaby atutem przy poszukiwaniu fachowców niezbędnych przede wszystkim w działach produkcyjnych fabryki. Grupa zapaleńców, która skupiła się wokół Marian Bartosińskiego – specjalisty ds. pracowniczych w „Metalchemie” – doprowadziła ideę do finału. Zalążkiem dzisiejszej spółdzielni mieszkaniowej był wieżowiec przy ulicy Targowej pełniący funkcję przyzakładowego hotelu.

23 października 1987 roku na zebraniu założycielskim Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” uchwalono statut, wybrano radę nadzorczą i zarząd oraz przyjęto program pracy na najbliższe miesiące.

Członkowie – założyciele spółdzielni:

Marian Bartosiński, Tomasz Dzikowski, Marek Kamiński, Katarzyna Kędzierska, Stanisław Krzywdziński, Andrzej Krzyżosiak, Roman Nasiorowski, Sławomir Nowicki, Ilona Mazurek, Jan Pezda, Maria Romanowska, Aleksander Sawicki, Jan Salyko, Adam Stando, Arleta Szacho-Głuchowicz, Edward Urbański i Zenon Waśniewski.

Rada Nadzorcza I kadencji:
Marek Kamiński (przewodniczący); Jan Pezda (zastępca przewodniczącego); Aleksander Sawicki (sekretarz); Zenon Waśniewski, Sławomir Nowicki, Andrzej Krzyżosiak i Tomasz Dzikowski (członkowie).

Pierwszy Zarząd Spółdzielni:
Marian Bartosiński (prezes); Adam Stando (zastępca prezesa); Arleta Szacho-Głuchowicz (członek).

Sąd Rejonowy w Toruniu 30 października 1987 roku wpisał do rejestru Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Władze spółdzielni wśród zadań, które postawiły przed sobą, wymieniły m.in. „…budowanie systemem gospodarczym domów mieszkalnych, urządzeń pomocniczych i gospodarczych oraz lokali użytkowych i przydzielanie tych mieszkań członkom”. Pierwszy budynek spółdzielnia oddała do użytku w 1987 roku przy ulicy Targowej 31-35, a ostatni w 2001 roku – była to nieruchomość przy ulicy Ścieżka Szkolna 1-3.

Dziś Spółdzielnia Mieszkaniowa, której biura od 1999 roku mieszczą się przy ulicy Długiej, zarządza 35 budynkami z 1.205 mieszkaniami i 278 lokalami o innym przeznaczeniu (np. garaże), położonymi w kilku dzielnicach miasta, m.in. na Jakubskim i Chełmińskim Przedmieściu oraz Mokrem. Spółdzielnia zrzesza ok. 1.100 członków. Liczba ta jest zmienna z uwagi na obrót mieszkaniami na rynku wtórnym oraz przepisy ustawy, które nie wiążą kupna mieszkaniu lub lokalu użytkowego z członkostwem. Do połowy 2014 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” ustanowiono 273 odrębnych praw dla mieszkań oraz 82 dla lokali użytkowych.