56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwały

UCHWAŁA NR 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno-administracyjnych - Jackowi...

czytaj dalej

UCHWAŁA NR 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu - Iwonie Bednarskiej

czytaj dalej

UCHWAŁA NR 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu w sprawie udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu - Dariuszowi Modrzewskiemu

czytaj dalej

Uchwała nr 6/2016 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 6/2016  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" uchwala się,...

czytaj dalej

Uchwała nr 6/2014 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 6/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 22 września 2014 r.   w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 3 Statutu nr 7 Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” uchwala się, co następuje: §...

czytaj dalej

Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 lit a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1...

czytaj dalej

Uchwała nr 4/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się,...

czytaj dalej

Uchwała nr 14/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1 Wyraża się...

czytaj dalej