56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwały

UCHWAŁA NR 9

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 Załącznik nr 2 do uchwały nr... czytaj dalej

UCHWAŁA NR 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno-administracyjnych... czytaj dalej

UCHWAŁA NR 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Iwonie... czytaj dalej

UCHWAŁA NR 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Dariuszowi... czytaj dalej

Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 23 marca 2015 r.   w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części   Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”   uchwala się, co następuje: § 1 Rada... czytaj dalej

Uchwała nr 6/2014 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 6/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 22 września 2014 r.   w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 3 Statutu nr 7 Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” uchwala się, co następuje: §... czytaj dalej

Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 lit a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1... czytaj dalej

Uchwała nr 4/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się,... czytaj dalej

Uchwała nr 3/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza... czytaj dalej

Uchwała nr 17/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 17/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2013   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM”... czytaj dalej

Uchwała nr 14/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1 Wyraża się... czytaj dalej