56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z Naszej strony internetowej powierzacie Nam Państwo swoje dane osobowe. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z Naszej strony internetowej. Przetwarzamy przede wszystkim dane, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te pozostawione w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez Nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, prosimy zapoznanie się z informacjami w zakładce Dane Osobowe, jak również mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do Nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu, ul. Długa 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000107578, NIP 8790170969, REGON 00127520700000.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty z Nami współpracujące w ramach prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi IT, a także – w przypadkach przewidzianych przez właściwe przepisy prawa – organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej. Jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza dla celów analitycznych i statystycznych oraz dla własnych celów marketingowych, Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom z państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia + Liechtenstein + Norwegia). Państwa dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikatu na stronie internetowej lub informacji o zmianie treści niniejszej Polityki.

 

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

Adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu., ul. Długa 21, 87-100 Toruń.

E-mail:  iod@metalchem.torun.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W związku z korzystaniem przez Państwa z Naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalchem w Toruniu jako administratora danych, tj. w celach statystycznych i analitycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

 

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu ul. Długa 21, 87-100 Toruń z dopiskiem „dane osobowe”, w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Inspektora iod@metalchem.torun.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.

 

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. Nie przetwarzamy plików cookies w celach marketingu cudzych produktów lub usług.

Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, notebooku, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingu własnym.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania stałe – przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

 1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 3. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
 4. pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. pliki reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
 6. pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

 

 

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

– blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle Naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać Nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 7 maja 2019 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.