56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Władze Spółdzielni

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”:

  1. Jacek Czarnecki-  Prezes Zarządu
  2. Iwona Bednarska – Zastępca Prezesa Zarządu

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. 13-15 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 56 651-15-97/98

Do czasu uchwalenia w 2007 roku przez Sejm RP kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisy stanowiły, że kadencja rady nadzorczej trwa cztery lata, a mandatu nie ogranicza wielokrotność pełnienia funkcji. Zmiany wprowadziły trzyletni okres i dwukrotną możliwość zasiadania w radzie (kadencja po kadencji).

23 maja 2023 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” wybrało 5-osobową Radę Nadzorczą, której mandat wygaśnie w 2026 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”:

  • Dariusz Modrzewski – Przewodniczący

  • Renata Margalska – Zastępca Przewodniczącego

  • Iwona Ziomek – Sekretarz
  • Tomasz Pomianowski – członek
  • Tadeusz Rogalski – członek