56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”:

  1. Iwona Bednarska – Prezes Zarządu
  2. Jacek Czarnecki – Zastępca Prezesa ds. techniczno-administracyjnych

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. 13-15 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 56 651-15-97/98

Do czasu uchwalenia w 2007 roku przez Sejm RP kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisy stanowiły, że kadencja rady nadzorczej trwa cztery lata, a mandatu nie ogranicza wielokrotność pełnienia funkcji. Zmiany wprowadziły trzyletni okres i dwukrotną możliwość zasiadania w radzie (kadencja po kadencji).

18 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” wybrało 5-osobową Radę Nadzorczą, której mandat wygaśnie w 2019 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”:

  • Ilona Mazurek – przewodniczący
  • Wiesław Naumowicz – zastępca przewodniczącego
  • Renata Margalska – sekretarz
  • Tadeusz Rogalski – członek
  • Marek Ziomek – członek

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” przyjmują mieszkańców spółdzielni w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach 15:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu spółdzielni pod numerem tel. 56 651-15-97/98.