56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zmiany urzędowania Kasy

Zarząd SM „Metalchem” zawiadamia, że od dnia 5 czerwca 2017 r.  nastąpi zmiana w godzinach urzędowania KASY usytuowanej w siedzibie spółdzielni. Wpłaty przyjmowane będą tylko: we wtorki w godz. 11:00 – 15:00 oraz w czwartki w godz. 10:00 –...

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Obrady Walnego Zgromadzenia...

DYŻUR RADY NADROZCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” przyjmują mieszkańców spółdzielni w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach 15:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu spółdzielni pod numerem tel. 56...

DODATEK MIESZKANIOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali...

Informacja o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółdzielni przedstawia wyniki obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r.             Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016 r. zliczyło oddane głosy w wyborach do Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej...

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Zarząd spółdzielni informuje o możliwości uczestniczenia członków spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „…Członek może uczestniczyć w wlanym zgromadzeniu przez...