56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

DYŻUR RADY NADROZCZEJ

Rada Nadzorcza SM „Metalchem” uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2017 r. (wtorek) w godz. 15 – 16 odbędzie się dyżur, który z ramienia Rady Nadzorczej pełnić będzie Pan Wiesław Naumowicz. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za...

DODATEK MIESZKANIOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali...

Badanie bilansu – nabór ofert

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór ofert na badanie bilansu Spółdzielni za rok 2016 r. Oferty można składać w siedzibie spółdzielni przy ulicy Długiej 21 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@metalchem.torun.pl, z dopiskiem: nabór ofert –...

NABÓR OFERT NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór oferta na przygotowanie projektu budowlanego  dla potrzeb podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji położonej przy ulicy Ścieżka Szkolna 1-3 w Toruniu w związku z projektem likwidacji przepompowni ścieków. Warunki techniczne...

Informacja o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółdzielni przedstawia wyniki obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r.             Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016 r. zliczyło oddane głosy w wyborach do Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej...

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Zarząd spółdzielni informuje o możliwości uczestniczenia członków spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „…Członek może uczestniczyć w wlanym zgromadzeniu przez...