56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno-administracyjnych...

UCHWAŁA NR 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Iwonie...

UCHWAŁA NR 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Dariuszowi Modrzewskiemu

UCHWAŁA NR 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Ryszardowi Józefiak