56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

DODATEK MIESZKANIOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali...

Badanie bilansu – nabór ofert

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór ofert na badanie bilansu Spółdzielni za rok 2016 r. Oferty można składać w siedzibie spółdzielni przy ulicy Długiej 21 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@metalchem.torun.pl, z dopiskiem: nabór ofert –...