56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zawiadomienie- zmiana ceny wody

ZAWIADOMIENIE Zarząd SM”Metalchem” zawiadamia, że Toruńskie Wodociągi  Sp. z o.o. pismem z dnia 25.04.2023r. poinformowały o wzroście od 27 kwietnia 2023 r. ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków do wysokości 10,66 zł.m3 brutto. Zmiana wynika z Decyzji...

Informacja-świadectwa energetyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy -Prawo budowlane ( Dz.U.2022, poz.2206) od dnia 28.04.2023r....