56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 14/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1 Wyraża się...