56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Zarząd spółdzielni informuje o możliwości uczestniczenia członków spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „…Członek może uczestniczyć w wlanym zgromadzeniu przez...

Uchwała nr 14/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 14 września 2015 r.   w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z garaży, miejsc postojowych i ustalania opłat   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni...