56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 2/2014 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2/2014 Rady Nadzorczej Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego...

Uchwała nr 1/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 1/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2014     Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „...