56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 4/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się,...

Uchwała nr 3/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza...