56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 lit a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” uchwala się, co następuje: § 1...