56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 17/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 17/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2013   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM”...