56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zawiadomienie- zmiana ceny wody

ZAWIADOMIENIE Zarząd SM”Metalchem” zawiadamia, że Toruńskie Wodociągi  Sp. z o.o. pismem z dnia 25.04.2023r. poinformowały o wzroście od 27 kwietnia 2023 r. ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków do wysokości 10,66 zł.m3 brutto. Zmiana wynika z Decyzji...