56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 15/2013 Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 15/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów poboru wody w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „METALCHEM”.     Na podstawie § 124 ust 2...