56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 29 Statutu nr 7 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Metalchem zwołuje Walne Zgromadzenie członków spółdzielni na dzień 18 czerwca 2016 roku. Obowiązująca Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 14...