56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Informacja o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółdzielni przedstawia wyniki obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r.             Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016 r. zliczyło oddane głosy w wyborach do Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej...