56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” wstrzymuje do odwołania, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych:przeglądy przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządce kontroli okresowej,  co najmniej raz w roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem zakażeniem KORONAWIRUSEM , także Ministerstwo Rozwoju zaleciło racjonalne działania. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni ( 1 rok ).Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizacje.

Zarząd SM”Metalchem”