56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” informuje, że w dniu dzisiejszym  ( tj.17.02.2021r)  z przyczyn niezależnych od Spółdzielni nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody- awaria przepompowni, Zgodnie z otrzymaną informacją od Toruńskich Wodociągów przewidywany czas naprawy -ok. 3 godzin.   Dotyczy osiedla Chełmińskie oraz   Wrzosy.

Zarząd SM’Metalchem”