56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd SM”Metalchem” zawiadamia, że Toruńskie Wodociągi  Sp. z o.o. pismem z dnia 25.04.2023r. poinformowały o wzroście od 27 kwietnia 2023 r. ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków do wysokości 10,66 zł.m3 brutto. Zmiana wynika z Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11.04.2023r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Toruń, ustaloną przez Toruńskie Wodociągi.

Nowa cena zostanie uwzględniona przy rozliczaniu kosztów zużycia wody w mieszkaniach za II kwartał 2023 r. Zmiana zaliczek na  zimną wodę i odprowadzanie ścieków według nowej ceny zostanie przekazana mieszkańcom do końca maja 2023r. i będą one obowiązywać od 1 czerwca 2023 r.

Jednocześnie, w związku z Uchwałą NR 1072/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., informujemy, że od 1 lipca 2023 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty będzie wynosić 20,00 zł od osoby, a w sytuacji niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 40,00 od osoby.

W przypadku posiadania Kart Dużej Rodziny i złożenia do Spółdzielni oświadczenia  o jej posiadaniu ( o ile wcześniej takie oświadczenie nie zostało złożone) kwota miesięcznej opłaty nie przekroczy 80,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej , w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.