56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Administracja SM”Metalchem”  informuje o rozpoczęciu corocznych ( za 2024r ) przeglądów                                                                         wentylacyjnych oraz instalacji gazowej.

Wyznaczone przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy terminy przeglądów będą sukcesywnie publikowane na stronie.

Przypominamy, że  wykonanie przeglądów jest bezwzględnie obowiązkowe ( zgodnie z art.62 pkt 1 Prawa Budowlanego ).

Wyznaczone dwa pierwsze terminy ( właściwy i dodatkowy ) będą bezpłatne; w razie nieudostępnienia lokalu, właściciele lokalu wezwani zostaną do jego sprawdzenia na swój własny koszt i dostarczenia stosownych protokołów do siedziby Spółdzielni.

Wyznaczono:

  • na 06.02.2024r. ( wtorek) – ul.TARGOWA 26-28 – przegląd w godz. 8.00-11.00 i od godz.17.00
  • na 08.02.2024r. ( czwartek) – ul.PAJĄKOWSKIEGO 14-20- przegląd w godz. 8.00-9.30 i od godz.17.00