56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu za 2017 rok.

UCHWAŁA 1/2018 RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w...