56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zmiany urzędowania Kasy

Zarząd SM „Metalchem” zawiadamia, że od dnia 5 czerwca 2017 r.  nastąpi zmiana w godzinach urzędowania KASY usytuowanej w siedzibie spółdzielni. Wpłaty przyjmowane będą tylko: we wtorki w godz. 13:00 – 16:00 oraz w czwartki w godz. 10:00 –...

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Obrady Walnego Zgromadzenia...

NABÓR OFERT NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-administracyjnych w wymiarze 1/2 etatu. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane) minimum 5 –...