56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

OSIEDLE JAKUBSKIE

Szanowni Państwo! Administracja SM „Metalchem” przypomina, że przedmioty wielkogabarytowe należy wystawiać w wyznaczonym miejscu przy śmietniku nie wcześniej niż tydzień przed podanym przez MPO terminem wywózki (wcześniej należy telefonicznie powiadomić...

OSIEDLE CHEŁMIŃSKIE

Szanowni Państwo! Administracja SM „Metalchem” przypomina, że przedmioty wielkogabarytowe należy wystawiać w wyznaczonym miejscu przy śmietniku nie wcześniej niż tydzień przed podanym przez MPO terminem wywózki (wcześniej należy telefonicznie powiadomić...

UCHWAŁA NR 9

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 Załącznik nr 2 do uchwały nr...

UCHWAŁA NR 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno-administracyjnych...

UCHWAŁA NR 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Iwonie...