56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu za 2017 rok.