56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA nr 12/2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 25 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

 

 

 

 

Uwaga: dane objęte niniejszą uchwałą chronione są Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych i są dostępne do wglądu w siedzibie spółdzielni tylko dla jej członków

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej