56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 13/2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” Pana Zdzisława Wierzchowskiego

 

 

 

 

Uwaga: dane objęte niniejszą uchwałą chronione są Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych i są dostępne do wglądu w siedzibie spółdzielni tylko dla jej członków

 

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej