56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 4/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia zaliczyć członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

  • Załącznik do uchwały Nr 4/2014
  •  
  • Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • „Metalchem” w Toruniu z dnia 17.03.2014 r.

Sposób zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części

Walnego Zgromadzenia SM „Metalchem”, który odbędzie się w dniu 14.06.2014 roku.

1. W I części Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie posiadający lokale, położone przy niżej wymienionych ulicach:

1.      ul. Targowa 26/28

2.      ul. Targowa 29/31

3.      ul. Targowa 33/35

4.      ul. Studzienna 44/46

5.      ul. Prądzyńskiego 12/14

6.      ul. Studzienna 17

7.      ul. Konopackich 22

8.      ul. Konopackich 3-5-7

9.      ul. Pająkowskiego 6-6a

10.  ul. Pająkowskiego 14-20

11.  ul. Konopackich 6

12.  ul. Wojska Polskiego 11

13.  ul. Ścieżka Szkolna 1-3

2. W II części Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie posiadający lokale, położone przy niżej wymienionych ulicach:

1.      ul. Sz. Chełmińska 219-221

2.      ul. Myśliwska 4-8

3.      ul. Storczykowa 2-2B

4.      ul. Kwiatowa 6-8

5.      ul. Storczykowa 4-4b

6.      ul. Legionów 30/32

7.      ul. Sz. Chełmińska 160

8.      ul. Sz. Chełmińska 154

9.      ul. Długa 9-19

10.  ul. Długa 21-23

Uwaga: według stanu na dzień 31.12.2013 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” liczy 1021 członków (I grupa 509 członków; II grupa 512 członków)

Uwaga: Pod treścią załącznika widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej