56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Informuję, iż Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienie z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. dotyczące zorganizowania przez ten podmiot na terenie miasta bezpłatnego systemu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców. W ramach zawartego porozumienia, wybrany przez ElektroEko operator – którym jest spółka MPO z Torunia odbierać będzie bezpłatnie bezpośrednio z gospodarstw domowych wielkogabarytowy sprzęt AGD i RTV (pralki, lodówki, kuchenki, telewizory o przekątnej ekranu powyżej 24 cali, itp.). Odbiór nastąpi po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez mieszkańca chęci wyzbycia się tego sprzętu (na ogólnopolski numer call-center, koszt połączenia wg. stawek operatora).
Zawarcie porozumienia z ElektroEko zwiększa wachlarz możliwości pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez mieszkańców miasta. Odpady tego rodzaju można bezpłatnie zostawić w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu. Odbiór elektroodpadów bezpośrednio z domu jest zdecydowanym ułatwieniem, pozbawiając mieszkańców konieczności uciążliwego znoszenia i transportu tego sprzętu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ułatwić winien także utrzymanie czystości i porządku wokół boksów śmietnikowych, w tych miejscach bowiem często odpady te są wystawiane, mimo iż jest to sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.