56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach Zarząd spółdzielni zaalarmowany został bardzo dużą liczbą sygnałów osobistych, telefonicznych i e-mailowych od mieszkańców, informujących o intensywnej działalności handlowej, prowadzonej w naszych nieruchomościach przez osoby rzekomo występujące w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Wyjaśniamy, że Zarząd spółdzielni nie upoważnił tych osób do zawierania jakichkolwiek umów z mieszkańcami (członkami spółdzielni), zwłaszcza obejmujących produkty i wyposażenie lokali. Przypominamy, iż obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych zabrania władzom spółdzielni mieszkaniowych przekazywać firmom zewnętrznym informacji adresowych
i personalnych członków spółdzielni. Wszelkie umowy, prawa i wzajemne zobowiązania pomiędzy spółdzielnią i jej członkami, wynikające z ustaw prawo spółdzielcze
i o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu oraz regulaminów są wewnętrzną sprawą między nimi. Żadna firma oferująca usługi (np. wymianę okien) nie jest upoważniona przez władze spółdzielni do pobierania w jej imieniu jakichkolwiek zaliczek na poczet realizacji dostaw
lub usług.
Zarząd apeluje o rozwagę w kontaktach z przedstawicielami firm powołującymi się
na uzgodnienia ze spółdzielnią, a nawet okazującymi identyfikatory, pisma polecające, upoważnienia lub zgody. Przypominamy, że umowy, których koszty realizacji są częściowo refundowane przez spółdzielnię, mogą być zawierane wyłącznie przez członków
i spółdzielnię.
Z naszych informacji wynika, że wskutek niedopatrzenia część mieszkańców zawarła umowy z przedstawicielami firmami powołującymi się na uzgodnienia ze spółdzielnią.
W naszej ocenie są one bardzo niekorzystne pod względem finansowym. Prosimy jeszcze raz o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z przedstawicielami firm produkcyjnych
i usługowych. Przede wszystkim zwracamy się o:
– nie ujawnianie danych osobowych;
– nie okazywanie jakichkolwiek dokumentów tożsamości;
– nie podpisywanie żadnych umów w przypadkach, gdy koszty ich realizacji wymagają partycypacji finansowej spółdzielni;
– nie wpłacanie jakichkolwiek zaliczek.