56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie przyjęcia protokołu końcowego z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” odbytego w dniu 14 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 1/2015