56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji i rocznego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 13/2015