56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu zaprasza członków spółdzielni w dniach 31 maja i 7 czerwca br. w godzinach od 15 do 16.30 w siedzibie spółdzielni na spotkanie przed Walnym Zgromadzeniem w celu przedstawienia swoich opinii na temat stanu nieruchomości i zagospodarowania terenu.