56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 5/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 23 marca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu pozostaje bez zmian. Obowiązuje Struktura organizacyjna Spółdzielni zatwierdzona przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2012 z 27 listopada 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej