56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 6/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 22 września 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 3 Statutu nr 7 Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego gruntu lub właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Targowej 26-28, stanowiącej działkę nr 18/19 o powierzchni 0,4426 ha, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:

1)  prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 18/19 istniejącą na niej drogą oraz parkowanie na tej drodze,

2)  korzystanie z podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej znajdującej się na działce nr 18/19.

2.  Każdocześni użytkownicy wieczyści gruntu lub właściciele nieruchomości obciążonej i władnącej obowiązani są ponosić wspólnie koszty utrzymania dróg i przejść znajdujących się na nieruchomości na której ustanowiona została służebność.

                                                 § 2

1.  Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego gruntu lub właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Targowej 28a, stanowiącej działkę nr 18/18 o powierzchni 0,1087 ha, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 18/19 istniejącą na niej drogą w celu dojścia i dojazdu do drogi urządzonej na działce nr 18/18.

2.  Każdocześni użytkownicy wieczyści gruntu lub właściciele gruntu lub właściciele nieruchomości obciążonej i władnącej obowiązani są ponosić wspólnie koszty utrzymania dróg i przejść znajdujących się na nieruchomości na której ustanowiona została służebność.

                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej