56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie przyjęcia protokołu końcowego z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” odbytego w dniu 20 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1/2016