56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd SM „Metalchem” zawiadamia, że od dnia 5 czerwca 2017 r.  nastąpi zmiana w godzinach urzędowania KASY usytuowanej w siedzibie spółdzielni.

Wpłaty przyjmowane będą tylko:

we wtorki w godz. 11:00 – 15:00

oraz w czwartki w godz. 10:00 – 13:00