56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu.