56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu za 2017 rok.

Szanowni Państwo! Zarząd spółdzielni zgodnie z § 38 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu zawiadamia członków spółdzielni o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 9 i 10 maja...