56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALCHEM” INFORMUJE, ŻE W DNIU 27.09. 2018 r. (CZWARTEK) w godzinach 8.00- 17.00 NASTĄPI UZUPEŁNIENIE WODY W INSTALACJI C.O ORAZ URUCHOMIENIE OGRZEWANIA W BUDYNKU

Dotyczy wszystkich mieszkań :
PROSIMY O USTAWIENIE POKRĘTEŁ ZAWORÓW PRZY GRZEJNIKACH NA MAKSYMALNE OTWARCIE PRZY NIEPRACUJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Po rozpoczęciu ogrzewania zawory termostatyczne należy regulować wg. potrzeb.

Dotyczy lokatorów mieszkań na najwyższych kondygnacjach:
PROSIMY O ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW KULOWYCH POD ODPOWIETRZNIKAMI NA PIONACH C.O.
Zawory powinny być zamknięte, a otwierane wyłącznie na czas odpowietrzenia. Po wydostaniu się powietrza z instalacji c.o zawory pod odpowietrznikami należy zamknąć.

EWENTUALNE PRZECIEKI WODY Z INSTALACJI C.O. NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMEREM : 601-639-671