56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 11 maja 2015 r.   w sprawie ustalenia opłaty za kserokopie dokumentów   uchwala się, co następuje:   § 1 Rada Nadzorcza ustala opłatę za kserokopię dokumentów, o...

Uchwała nr 4/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 4/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 23 marca 2015 r.   w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia   Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej...

Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 23 marca 2015 r.   w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części   Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”   uchwala się, co następuje: § 1 Rada...

Uchwała nr 1/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 26 stycznia 2015 r.   w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2015   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej...