56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 14/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 14 września 2015 r.   w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z garaży, miejsc postojowych i ustalania opłat   Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni...

Uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu z dnia 11 maja 2015 r.   w sprawie ustalenia opłaty za kserokopie dokumentów   uchwala się, co następuje:   § 1 Rada Nadzorcza ustala opłatę za kserokopię dokumentów, o...